Hamburg, Hebebühne
November 20, 2020
Hamburg, Germany